Czy dyrektor powinien przyjąć do szkoły dzieci, jeżeli jeden z rodziców nie wyraża na to zgody?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka zapisała dwoje dzieci do szkoły podstawowej bez zgody męża zamieszkałego w innym mieście (według relacji kobiety, przeprowadzka była skutkiem przemocy w rodzinie). Ojciec dzieci poinformował pisemnie dyrektora szkoły, iż nie wyraża zgody na przyjęcie dzieci do szkoły.

Czy biorąc pod uwagę dobro dzieci (spełnianie obowiązku szkolnego) dyrektor powinien przyjąć dzieci do szkoły obwodowej (matka złożyła oświadczenie, iż aktualnie zamieszkuje w rejonie szkoły) do czasu stosownego orzeczenia sądu rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX