Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może zawierać umowy zlecenie z jego pracownikami? - OpenLEX

Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może zawierać umowy zlecenie z jego pracownikami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r.

PYTANIE

W ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 05.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej tym ośrodkiem zawiera umowy zlecenie z pracownikami poradni. Czy jest możliwe realizowanie zadań w ramach tego programu przez dyrektora placówki. Jeżeli tak to czy umowę z dyrektorem nawiązuje starosta powiatu. Czy zgodnie z przepisami nie ma tu zastosowania art. 42 ust. 61, który wejdzie w życie z dniem 01.09.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX