Czy dyrektor, podejmując decyzję o umieszczeniu nauczyciela na nowy rok w przedszkolu filialnym, powinien mieć zgodę pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r.

PYTANIE

W gminie funkcjonuje samorządowe przedszkole z siedzibą w X, które ma swoją filie w miejscowości Y. Od 2004 r. w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel, na podstawie różnych umów o pracę na czas określony. W zależności od roku zawarcia umowy i miejsca jej realizacji, w umowie wpisywano jako miejsce wykonywania pracy samorządowe przedszkole w X, albo samorządowe przedszkole w X - filia w Y. W ostatniej umowie o pracę jako miejsce pracy wskazano samorządowe przedszkole - filia. W arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2010 nauczyciel ten został zaplanowany w samorządowym przedszkolu w X. Złożył pismo, powołując się na art. 178 § 2 k.p., że nie wyraża zgody na jego oddelegowanie poza stałe miejsce pracy. Czy dyrektor podejmując decyzję o umieszczeniu nauczyciela na nowy rok w przedszkolu X, powinien mieć zgodę pracownika? Czy skoro głównym miejscem pracy jest samorządowe przedszkole w X to czy w razie zmiany (z filii) nauczyciel może nie wyrazić na to zgody? Czy potrzebna jest zmiana umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX