Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor złożył nauczycielowi pismo o rozwiązaniu stosunku pracy zgodnie z art. 27 KN z informacją, że zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 8 ust 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.) przysługuje mu odprawa pieniężna w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia. Czy dyrektor po porozumieniu z nauczycielem może skrócić okres wypowiedzenia o 1 dzień, tj. umowa ulegnie rozwiązaniu 30.08.2020 r. i czy nadal przysługuje nauczycielowi powyższa odprawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?