Czy dyrektor placówki może wykreślić dziecko z zajęć wczesnego wspomagania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka i braku kontaktu z rodzicem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor placówki może wykreślić dziecko z zajęć wczesnego wspomagania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka i braku kontaktu z rodzicem? Czy stosowny zapis w statucie wystarczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX