Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który pobiera rentę chorobową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z pracownikiem można rozwiązać umowę? Pracownik administracji-specjalista ds. płac zatrudniony w szkole na pełnym etacie (umowa o pracę na czas nieokreślony) przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym. W obecnej chwili przebywa na urlopie wypoczynkowym i otrzymał rentę chorobową. Pracownik otrzymał pozwolenie na pracę od lekarza medycyny pracy na okres 2 lat. Czy dyrektor szkoły może rozwiązać umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX