Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy w uchwale dotyczącej regulaminu przyznawania dodatków nauczycieli przyjęła zapis: dodatek motywacyjny nauczyciela może wynosić do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku dyrektora do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, przy czym wysokość dodatku w stawce innej niż 0% nie może być mniejsza od 50 zł. Zabezpieczenie środków wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego na etat.

Czy w świetle takiego zapisu dyrektor placówki może przyznawać dodatki motywacyjne określając je kwotowo, a nie procentowo, oczywiście przy założeniu, że mieści się ogółem w kwocie 5% zabezpieczenia na etat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?