Czy dyrektor może przyjąć ucznia niewidomego do szkoły publicznej na cały cykl kształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zielińska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła ponadgimnazjalna – liceum ogólnokształcące będąca szkołą masową zamierza przyjąć ucznia na cały cykl kształcenia – 3 lata, który jest niewidomy. Uczeń jest zmotywowany i inteligentny, nie ma żadnych innych deficytów. Wcześniej uczęszczał do gimnazjum dla niewidomych.

Jaka podstawa prawna obowiązuje w takich przypadkach?

Czy dyrektor szkoły powinien przeszkolić nauczycieli i w jaki sposób zorganizować nauczanie dla takiego ucznia, aby były efekty nauczania?

Czy w ogóle dyrektor liceum ogólnokształcącego może przyjąć takiego ucznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX