Czy dyrektor może powołać regulamin komisji ZFŚS pomimo braku przepisów wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń... - OpenLEX

Czy dyrektor może powołać regulamin komisji ZFŚS pomimo braku przepisów wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2015 r.

PYTANIE

W szkolnym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały ustanowione uregulowania dotyczące powoływania komisji ZFŚS, powoływanej przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji należy opiniowanie złożonych wniosków, opracowywanie propozycji zmian do regulaminu, monitorowanie rozdziału środków i sporządzanie informacji i sprawozdań z działalności ZFŚS. Regulamin określa liczbę członków komisji, sposób ich powoływania, kadencję, a także obowiązek udzielania przez administratora danych - dyrektora szkoły, członkom komisji upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Podważono zarówno zasadność ustanowienia takiej komisji w szkolnym regulaminie ZFŚS jak i zasadność powoływania takiej komisji w szkole, argumentując to brakiem uregulowań ustawowych w tym zakresie, a także ochroną danych osobowych - wrażliwych, które zawierane są przez osoby ubiegające się o świadczenia, w każdym składanym przez nie wniosku. Jednocześnie został podważony sens udzielania komisji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Czy słusznie?

Czy dyrektor nie ma prawa powołać regulaminem komisji ZFŚS w związku z brakiem przepisów wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

Czy członkowie nie powinni otrzymać od dyrektora imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z pracami w komisji i zobowiązania do zachowania tajemnicy służbowej w tym zakresie?

Czy jedyną osobą w szkole, która ma wgląd w składane wnioski uprawnionych i sprawy ZFŚS powinien być dyrektor? W jaki sposób pominąć zatem obieg dokumentacji (pracowników sekretariatu) oraz wypłatę świadczeń (pracowników księgowości) w odniesieniu do dostępu do danych osobowych-sytuacji uprawnionych do świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?