Czy dyrektor może dokonać przeniesienia klas bez wystąpienia o opinię kuratora oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła Podstawowa im. XXXX w A ma dwie siedziby w dwóch różnych miejscowościach. Dyrektor zamierza przenieść wszystkie oddziały z siedziby A do siedziby B pozostawiając w siedzibie A tylko świetlicę szkolną. Czy dyrektor może dokonać takiego przeniesienia bez wystąpienia o opinię kuratora oświaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX