Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor ma prawo zmniejszyć godziny ponadwymiarowe wychowawcy w internacie, po zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym przy zmienionej organizacji pracy, wynikającej z przejścia szkoły w system nauczania hybrydowego lub zdalnego, jeżeli liczba wychowanków uległa zmniejszeniu? Czy wychowawcy internatu mogą wykonywać swoje zajęcia zdalnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?