Czy dyrektor lub rada pedagogiczna może nie zgodzić się na powołanie rady szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego powołania w szkole podstawowej rady szkoły. Obecnie w szkole funkcjonuje rada rodziców, która chce zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły zgodnie z art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.

Czy dyrektor lub rada pedagogiczna może nie zgodzić się na powołanie rady szkoły?

Co ze zmianami w statucie szkoły przygotowującymi działanie rady szkoły?

Obecnie statut nie obejmuje działalności rady szkoły, tylko radę rodziców.

Czy w takim razie najpierw rada pedagogiczna musi zmienić statut szkoły, żeby można było założyć radę szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX