Czy dyrektor lub nauczyciel, który dowiedział się o nękaniu psychicznym ucznia powinien poinformować o tym Policję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzic uczennicy klasy V zgłosił do szkoły, że jego dziecko jest nękane psychicznie przez internet przez uczennicę tej samej klasy. Jako dowody przedstawił zrzuty ekranu, z których można odczytać obelgi, przezwiska, poważne wulgaryzmy kierowane pod adresem dziewczynki. Rodzic pokrzywdzonego dziecka prosi szkołę, by zgłosiła fakt nękania przez internet na policję. Nękanie ma miejsce w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci są już po zajęciach szkolnych. Czy szkoła mając na uwadze zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ma obowiązek zgłosić ten fakt na policję, czy powinien to zrobić rodzic? Czy nie zgłaszając takich zdarzeń dochodzi do zaniedbania obowiązków ze strony szkoły? Czy szkoła może za takie zachowanie udzielić kary statutowej, jeżeli zachowanie miało miejsce poza szkołą? Zachowanie dziecka w szkole nie budzi większych zastrzeżeń.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access