Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Otrzymaliśmy pismo poniższej treści:

Zarząd Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ "Solidarność" komunikuje uprzejmie, ze na terenie pani zakładu pracy działa nasza komisja, do której należą pracownicy (2 osoby). Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z. Spełniając wymogi art. 251 u.z.z., komunikuję że na koniec kwartału komisja liczyła 180 członków, co w świetle art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), oznacza, że jest ona organizacją reprezentatywną.

W związku z tym mamy pytanie:

1.

Czy jesteśmy zobowiązani współdziałać np. w sprawie treści regulaminów z komisją zakładową, tzn. z sekretarzem komisji czy bezpośrednio z nauczycielami naszej szkoły?

2.

Jakie są uprawnienia nauczycieli naszej szkoły jako osób należących do organizacji reprezentatywnej?

Wątpliwości te nasunęły się po porównaniu odpowiedzi zamieszczonej przez Państwa z 24 października 2005 r., a odpowiedzią zamieszczoną w Głosie Nauczycielskim nr 51-52/2005 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację