Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor domu pomocy społecznej ma prawo nakazać pracownikowi wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2?

Testy byłyby finansowane przez pracodawcę.

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na wykonanie takiego testu i czy jego wynik musi przedłożyć pracodawcy?

Co zrobić, jeśli takiej zgody nie wyrazi? Czy pracodawca w takiej sytuacji może nie dopuścić pracownika do pracy i czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Czy odmowa wykonania testu może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę?

Powyższe pytanie zadano w kontekście art. 207 k.p gdzie pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik, co do którego zachodzi podejrzenie że może być potencjalnie zarażony wirusem (bo np. pracuje równolegle w szpitalu, innym DPS czy w drugim zakładzie pracy) stanowi zagrożenie dla zdrowia innych pracowników.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?