Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor Centrum Usług Wspólnych może być upoważniony do wykonywania zadań i kompetencji wójta wynikających z przepisów oświatowych jako organu prowadzącego oraz do podpisywania: kart urlopowych, delegacji i kart zgłoszenia udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół, aneksów do arkuszy organizacyjnych?

Jaka będzie podstawa prawna do udzielenia tego typu upoważnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?