Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biblioteka organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, podczas których wykonuje zdjęcia. Zdjęcia są następnie umieszczane na stronie internetowej biblioteki oraz na fanpage'u w celu promowania działalności kulturalnej i oświatowej. Część publikowanych zdjęć zawiera na pierwszym planie np. 2-3 wizerunki osób biorących udział w wydarzeniu organizowanym przez bibliotekę. Uczestnikami wydarzeń są głównie uczniowie szkół. Uzyskanie zgody wymaga dużego wysiłku ze względu na nieuczestniczenie w wydarzeniu rodzica/opiekuna prawnego.

W związku z powyższym, czy dyrektor biblioteki może publikować wizerunek ucznia biorącego udział w wydarzeniu w trybie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?