Czy dwie działki gruntu położone w bezpośrednim sąsiedztwie należące do jednego właściciela i posiadające jedną księgę... - OpenLEX

Czy dwie działki gruntu położone w bezpośrednim sąsiedztwie należące do jednego właściciela i posiadające jedną księgę wieczystą należy traktować jak jedną działkę budowlaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada dwie działki A i B leżące w bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestycja polega na wybudowaniu budynku na działce A bezpośrednio przy granicy z działką B. Każda z działek posiada takie parametry, że można je zakwalifikować jako działki budowlane zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Czy dwie działki gruntu położone w bezpośrednim sąsiedztwie należące do jednego właściciela i posiadające jedną księgę wieczystą należy traktować jak jedną działkę budowlaną czy też jak dwie działki budowlane mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX