Czy duże źródło spalania korzystające z derogacji ciepłowniczej może skorzystać z możliwości przekroczenia standardu emisyjnego dwutlenku siarki ze źródła do 50% tego standardu w okresie nie dłuższym niż 30 dni w roku kalendarzowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy duże źródło spalania (LCP) korzystające z derogacji ciepłowniczej, o której mowa art. 146b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), może skorzystać z możliwości przekroczenia standardu emisyjnego dwutlenku siarki ze źródła do 50% tego standardu w okresie nie dłuższym niż 30 dni w roku kalendarzowym w związku z ograniczeniami w dostawach paliwa o małej zawartości siarki, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Klimatu z 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860) - dalej r.s.e.i.?

Czy są jakieś ograniczenia dla możliwości skorzystania z tego przepisu?

Proszę o potwierdzenie, gdyż pojawiają się interpretacje sugerujące, że skoro dane źródło LCP korzysta z derogacji ciepłowniczej, to jednocześnie obecne przepisy r.s.e.i. nie mają do niego zastosowania (ponieważ źródło to ma spełniać standardy obowiązujące dla tego źródła w dniu 31.12.2015 r.).

Odpowiedź na pytanie Czy zakład uczestniczący w derogacji ciepłowniczej może skorzystać z § 10 pkt 1 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów?, QA1141657 nie wyczerpuje tematu, z uwagi na wprowadzenie nowego r.s.e.i. po terminie udzielenia odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX