Czy drzewa owocowe oraz krzewy owocowe rosnące dziko na obecnie niezagospodarowanym terenie portu wymagają uzyskania decyzji... - OpenLEX

Czy drzewa owocowe oraz krzewy owocowe rosnące dziko na obecnie niezagospodarowanym terenie portu wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 83f ust. 1 pkt 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p. drzewa owocowe (dereń jadalny, czereśnia ptasia, jabłoń domowa, grusza pospolita, śliwka mirabelka, śliwa domowa, czeremcha pospolita) oraz krzewy owocowe (bez czarny, porzeczka czarna) rosnące dziko na obecnie niezagospodarowanym terenie portu oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako PU (funkcja produkcyjno składowa), PUw (funkcja przeładunkowo -produkcyjno - składowa), KDz (droga publiczna zbiorcza), KK (teren komunikacji kolejowej), oraz U (usługi szeroko pojęte, nieuciążliwe) wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów?

Czy słusznym będzie naliczenie opłaty za wycinkę takich drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?