Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzący działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych przywozi z Niemiec odpady w postaci zbelowanych kanistrów. Odpady kanistrów belowane są przy pomocy drutu oraz tektury kartonowej.

Czy drut metalowy oraz kartony są opakowaniami w rozumieniu definicji opakowania zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o.?

Czy w opisanym przypadku drut metalowy oraz tektura będą podlegać przepisom u.g.o.o.o w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?