Czy drugi rodzic może wyrazić sprzeciw wobec publikacji wizerunku dziecka i żądać usunięcia zdjęcia ze strony internetowej placówki oświatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzice dziecka nie są małżeństwem, oboje posiadają pełnię praw rodzicielskich. Zgodę na publikowanie wizerunku dziecka w placówce oświatowej wyraził tylko jeden z rodziców (bo taki jest formularz).

Czy drugi rodzic może wyrazić sprzeciw wobec publikacji wizerunku dziecka i żądać usunięcia zdjęcia ze strony internetowej placówki?

Czy aby usunąć w przyszłości wątpliwości należałoby żądać wyrażenia zgody przez oboje rodziców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX