Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania prawne muszą spełniać drabiny rozstawne?

Czy sześcioszczeblowa drabina aluminiowa z siódmym podestem zakupiona w markecie w 2015 r. musi posiadać Certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub jeszcze jakiś inny dokument?

Czy może wystarczą tylko oznaczenia naklejone na drabinie?

Czy mają tu odniesienie zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy?

Czy pracę przy myciu okien w pomieszczeniu o wysokości do 3 m należy zaliczyć do pracy na wysokości i do pracy szczególnie niebezpiecznej?

Czy praca na wysokości zależy od stopnia, na którym stoi pracownica?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?