Czy DPS po zmarłej może sam dokonać działu masy spadkowej? - OpenLEX

Czy DPS po zmarłej może sam dokonać działu masy spadkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku wynika, że są 4 osoby (każda po 1/4) uprawnione do odbioru masy spadkowej po zmarłej Mieszkance DPS.

Czy można wypłacić i wydać całą masę spadkową, tj. rzeczy i przedmioty pierwszej osobie z kręgu spadkobierców, która się po nią zgłasza?

Jeśli masę spadkową stanowią rzeczy materialne, np. telewizor, a jest więcej osób uprawnionych do odbioru spadku, jak podzielić masę spadkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX