Czy dozwolone jest wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do ziemi lub urządzeń wodnych w... - OpenLEX

Czy dozwolone jest wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do ziemi lub urządzeń wodnych w rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy prawo wodne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dozwolone jest wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do ziemi lub urządzeń wodnych w rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?