Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wynajmuje lokal w celu prowadzenia sklepu. Za najem płaci czynsz, który dokumentowany jest dowodem wpłaty (pokwitowaniem - dokument KP).

Czy taki dokument może być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych?

Czy w przypadku, gdy najemca ponosi również koszt podatku od nieruchomości, będzie stanowił koszt podatkowy, gdy tu również jedynym dokumentem wstawianym przez wynajmującego (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) jest dowód wpłaty (pokwitowanie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację