Czy dowieszenie drugiego toru linii napowietrznej 0,4kV jest przebudową czy rozbudową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dowieszenie drugiego toru linii napowietrznej 0,4kV jest przebudową czy rozbudową?

Czy inwestycję można zrealizować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych?

Czy inwestycja wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX