Czy dotychczasowy organ prowadzący może wyrazić zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego, jeżeli zatrudnienie dyrektora szkoły ma nastąpić na podstawie umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2019 r.

PYTANIE

Dyrektor publicznej szkoły wygrał konkurs na naczelnika w urzędzie miejskim. Czy dotychczasowy organ prowadzący może wyrazić zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę? Jeśli tak, to na jaki okres - do końca powierzenia funkcji dyrektora, czy na dłuższy okres również?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access