Czy dotychczas prowadzony dziennik korespondencji zawierający informację o dacie wpływu dokumentu do firmy można zastąpić pieczątką, która będzie stawiana na każdej wpływającej fakturze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tej pory podatnik prowadził dziennik korespondencyjny, w którym była zawarta informacja o dacie wpływu dokumentu do firmy. Dziennik ten miał być wykorzystywany również podczas kontroli z US, żeby udowodnić datę wpływu dokumentu do firmy.

Czy dotychczas prowadzony dziennik korespondencji można zastąpić pieczątką, która będzie stawiana na każdej wpływającej fakturze?

Pieczątka będzie miała treść: "data wpływu do firmy ............ i podpis osoby przyjmującej dokument ..............".

Czy to będzie wystarczające podczas kontroli z US?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX