Czy dotychczas obowiązującą uchwałę, która określała tryb i sposób powoływania członków ZI oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania po wejściu w życie ustawy zmieniającej należy uchylić i przyjąć nową uchwałę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ogłoszeniem w dniu 21 marca 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, czy po wejściu w życie ustawy, konieczne jest opracowanie nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, czy obecny zachowuje ważność?

Czy dotychczas obowiązującą uchwałę, która określała tryb i sposób powoływania członków ZI oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania po wejściu w życie ustawy zmieniającej należy uchylić i przyjąć nową uchwałę?

Jaka winna być kolejność zmian i jakie dodatkowe dokumenty należy opracować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX