Czy dotacja z programu Phare 2002 na dofinansowanie inwestycji podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała dotacje z programu Phare 2002 na dofinansowanie inwestycji. Przedmiotem dotacji były urządzenia solarne i urządzenia do odczytu c.o. w realizowanej inwestycji - budowie budynku mieszkalnego. Zakup został dokonany w lipcu, dotacja wpłynęła na konto spółdzielni w październiku. Urządzenia będące przedmiotem dotacji wchodzą w skład budynku, zostały przyjęte na majątek zwiększając wartość budynku (budynek został przyjęty dowodem OT w grudniu w jednej kwocie, w której zawierał się również koszt ww. urządzeń.). VAT naliczony z faktur zakupu ww. urządzeń został przez spółdzielnię odliczony.

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług taka dotacja winna być opodatkowana VAT? Spółdzielnia nie wykazała jej w deklaracji VAT. Nasze wątpliwości budzi fakt, iż nie ma pełnej jasności jak potraktować wpływ tej dotacji. Z jednej strony sfinansowany został zakup środków trwałych, zostały one przyjęte na majątek spółdzielni i od stycznia 2005 r. będą umarzane (stanowią część składową wartości budynku). Taka kwalifikacja pozwalałaby traktować dotację jako niepodlagającą opodatkowaniu VAT. Z drugiej jednak strony mieszkańcy finansują budowę ww. budynku wnosząc zaliczki na wkład budowlany. Zdecydowana większość wpłat została dokonana do 30 kwietnia 2004 r., jednak jeszcze przez kilka miesięcy (maj-sierpień) dokonywane były wpłaty na wkład budowlany i opodatkowywaliśmy je stawką 7%. Wartość dotacji wpływa więc w pewien sposób na wymaganą wysokość wkładu budowlanego przy końcowym rozliczeniu budynku (zmniejszając ją). Czy ta sprawa nie warunkuje konieczności opodatkowania tych dotacji VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access