Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 kwietnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2015 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jest czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2015 r. zakupił maszyny oraz samochód ciężarowy (VAT-1a), które służą mu w prowadzonej działalności. Zakup środków trwałych został sfinansowany ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Jedna z maszyn została zamortyzowana jednorazowo w marcu, a pozostałe środki są amortyzowane od kwietnia metodą liniową. W kwietniu została zawarta umowa z ARIMR na dofinansowanie do zakupionych maszyn.

W czerwcu podatnik otrzymał na rachunek bankowy kwotę dofinansowania (refundacji).

Jak należy potraktować otrzymana kwotę, czy jest to przychód, który podlega opodatkowaniu?

Jeśli tak, to czy należy wykazać go w kolumnie "8" PKPiR w miesiącu wpływu na rachunek czy dopiero w rozliczeniu rocznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?