Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma otrzyma dotację ze środków unijnych w ramach działania 2.3 - wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje. Otrzymamy dotację w wysokości 50% wartości poniesionych wydatków na zakup środków trwałych.

Czy kwota dotacji jest objęta VAT (czy mamy obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej na otrzymaną kwotę)?

Czy dotacja stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., w dniu jej otrzymania? Czy amortyzacja od środków trwałych nie stanowi kosztów uzyskania przychodu i w ten sposób dotacja zwiększa zysk podatkowy przedsiębiorstwa sukcesywnie wraz z kolejnymi odpisami amortyzacyjnymi?

Jesteśmy osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadzimy pełną księgowość, jesteśmy podatnikiem VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?