Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udziela dotacji dla prywatnych żłobków na podstawie uchwały rady gminy w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dzieci objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, przyjętej na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326).

Czy dotacja ta stanowi pomoc de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?