Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie sprawowania opieki w formie żłobka. Z tego tytułu otrzymuje dotacje z urzędu miasta. Umowa z urzędem miasta stanowi jedynie procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego (udział dotacji do środków trwałych), jednocześnie umowa nie wskazuje, która pozycja z kosztorysu i w jakiej wysokości ma zostać sfinansowana z dotacji. Jedna z pozycji kosztorysu, to wynagrodzenie koordynatora projektu - wynagrodzenie to wypłacane jest jednemu ze wspólników spółki.

Czy wynagrodzenie to będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej spółki (dzielony na wszystkich wspólników), jeżeli w całości spółka sfinansuje je ze środków własnych?

Czy jeżeli spółka przeznaczy jednak na część wynagrodzenia np. 50% środki z dotacji, to przychodem będzie jedynie to 50% wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?