Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pełnosprawny po długotrwałej chorobie otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnił się z pracy na na mocy porozumienia stron. Niezdolność nie powstała w związku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową. Obecnie zainteresowany jest powrotem do pracy.

Czy można ponownie zatrudnić tego pracownika, dostosowując jego nowe miejsce pracy z uwzględnieniem naruszenia sprawności organizmu (po konsultacji z służbą medycyny pracy i BHP) oraz uzyskaniem przez pracownika zdolności do pracy na nowym stanowisku?

Przerwa pomiędzy zwolnieniem, a ewentualnym ponownym zatrudnieniem wyniosłaby około 1 miesiąca.

Czy dostosowane stanowisko pracy należy zgłosić do PIP lub SANEPID?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?