Czy dostawy częściowe rodzą powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie? - OpenLEX

Czy dostawy częściowe rodzą powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2012 r.

PYTANIE

Czy dostawy częściowe rodzą powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie?

1) W grudniu 2011 r. wystawiliśmy fakturę na 1.500.000 zł klienta spoza UE za dostawy stanowiące eksport. Przedmiotem zamówienia są 2 pozycje nazwane jako elementy pomocnicze turbiny (jednakże faktycznie składa się na to łącznie kilkadziesiąt różnych pozycji). Część towarów została wysłana do klienta już w październiku 2011 r. Jesteśmy w posiadaniu SAD na wartość 900.000 zł (rozpoczęcie procedury wywozu 5 października 2011 r., wyprowadzenie poza UE 18 października 2011 r.).

Czy można mówić, że w październiku została dokonana dostawa (częściowa na wartość 900.000 zł) i w ciągu 7 dni należy rozpoznać i wykazać w deklaracji VAT eksport ze stawką 0%?

Jeśli tak, to w którym dniu powstał tu obowiązek podatkowy?

Czy zapisanie w zamówieniu stwierdzenia, że towary przechodzą na własność klienta dopiero po zapłacie faktury zmienia coś w ujęciu powyższych zdarzeń pod kątem VAT?

Czy dostawa eksportowa powinna być może w całości wykazana na 1.500.000 zł dopiero w grudniu 2011 r. w momencie wystawienia faktury?

2) Scenariusz ten sam jak, powyżej ale przedmiotem zamówienia jest cała kompletna turbina. Faktura wystawiona w grudniu 2011 r., ale w październiku 2011 r. wysłana część turbiny niestanowiąca kompletnego wyrobu.

Czy w tym przypadku wysyłkę częściową należy traktować jak dostawę i wykazać już w październiku 2011 r., czy całość dopiero w grudniu 2011 r. w momencie wystawienia faktury?

Czy jeżeli ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przeszło na klienta w momencie rozpoczęcia procedury wywozu, to wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie rozpoczęcia tejże procedury, czy w 7 dniu od jej rozpoczęcia? Jest to również ważne do zastosowania prawidłowego kursu w przypadku transakcji walutowych. W przypadku wystawienia następnie faktury handlowej - czy do określenia podstawy opodatkowania należy od wartości faktury w walucie odjąć wartości w walucie wykazane uprzednio przy dostawach częściowych i pozostałą wartość w walucie przeliczyć na złote, czy przeliczyć całą wartość faktury na złote i odjąć wartości w złotych uprzednio wyliczone przy dostawach częściowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?