Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia REACH dostawca dostarcza na żądanie kartę charakterystyki m.in. w przypadku, gdy mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie, ale zawiera substancję, w przypadku której zostały określone we wspólnocie NDS w środowisku pracy.

Czy w tej sytuacji dostarczona karta ma być sporządzona w języku urzędowym danego kraju (w języku polskim)?

Pracownicy używają produktu, który nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna, w parametrach kontroli karta charakterystyki w języku angielskim (otrzymana od producenta) wskazuje do pomiaru pył - wg. starej klasyfikacji inne nietrujące pyły przemysłowe – w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2%.

Czy w takiej sytuacji pracodawca może żądać od dystrybutora karty w języku polskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację