Czy dostawca farb powinien przedstawić zamawiającemu polskojęzyczną wersję certfikatu ISO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca robót budowlanych zwrócił się do dostawców farb do wnętrz oraz płytek ceramicznych, sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej i spoza niej o przedstawienie odpowiednich dokumentów świadczących o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Dostawca płytek przedstawił dokumenty w języku włoskim oraz angielskim. Niektóre posiadały widoczny znak "CE", jednak nie wszystkie. Co więcej brakuje kilku dokumentów od producentów włoskich.

Natomiast dostawca farb przedłożył certyfikat ISO 14001:2004 w języku angielskim zaznaczając, że w myśl prawa polskiego jest on wystarczający. Jednocześnie padło stwierdzenie, że "farby dekoracyjne nie są objęte zakresem ustawy o wyrobach budowlanych (...). Farby (...) powszechnie stosowane na rynku europejskim i światowym posiadają wymagane przez prawo unijne a tym samym polskie certyfikaty."

Czy dostawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w języku polskim do stosowania na krajowym rynku, chociażby mając na uwadze ustawę o języku polskim?

Czy dostawca może tłumaczyć się nieotrzymaniem dokumentów od producenta?

Czy dostawca farb ma rację i nie musi już przedstawiać innych dokumentów oraz polskojęzycznej wersji certyfikatu ISO?

Czy istnieje oddzielna klasyfikacja (poza przytoczoną ustawą) dla farb stosowanych powszechnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX