Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy przy dostawie zabudowanej nieruchomości rolnej wystąpi podatek od towarów i usług?

Przedmiotowa nieruchomość rolna składa się z czterech działek o powierzchni 2.4168 ha tworzących jedną całość gospodarczą, zabudowaną budynkiem produkcyjno-mieszkaniowym o powierzchni 1000 m2, dostosowanym do profilu działalności gospodarczej. Zgodnie z KW, właścicielką działek jest osoba X, która w 1998 r. uzyskała pozwolenie na budowę stodoły o wymiarach 68m x 15m. Gmina nie posiada informacji na temat zakończenia budowy bądź sposobu jego użytkowania. W wyniku samowoli budowlanej z planowanej stodoły powstał budynek produkcyjno-mieszkaniowy. Osoba X w okresie 2000-2009 prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i przedmiotowa nieruchomość oraz budynek był użytkowany na potrzeby prowadzonej działalności. W omawianym okresie właścicielka płaciła podatek od nieruchomości za powierzchnie mieszkalną (130 m2) oraz za budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (930 m2). W związku z likwidacją działalności gospodarczej, osoba X złożyła do urzędu skarbowego spis z natury sporządzony na dzień 27 listopada 2009 r., w którym wykazała stan i wartość remanentu "0". Złożyła też deklarację VAT, w której z uwagi na zerowe stany remanentu, nie wystąpił również podatek należny. Decyzją Gminy z dnia 27 września 2009 r. została ona wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Jednakże na podstawie analizy przedstawionych danych należy stwierdzić, że przedmiotowa zabudowana nieruchomość rolna obecnie stanowi własność osoby X jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej i niewystępującej w charakterze podatnika VAT. Obecnie komornik z wniosku banku przeciwko osobie X w ramach prowadzonej egzekucji należności pieniężnej zamierza sprzedać przedmiotową zabudowaną nieruchomość rolną.

Czy dostawa przedmiotowej zabudowanej nieruchomości rolnej będzie zwolniona z podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?