Czy dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych może korzystać ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2022 r.

PYTANIE

Gmina zleciła spółce ZEC sprzedaż opału - węgla w cenie 2000 zł za tonę na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Czy sprzedaż podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy rejestrującej? Według wyjaśnień Ministerstwa Aktywów Państwowych: " W przypadku gdy gmina zamieści na swoim BIP informację o zamiarze dokonania zakupu węgla, będzie ona stroną umów sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców (mimo zaangażowania podwykonawców, np. lokalnych przedsiębiorców). Oznacza to, że gmina będzie zobowiązania do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży węgla. Lokalny przedsiębiorca będzie zaś musiał rozliczyć VAT w swoim zakresie, np. w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego od gminy za wykonaną usługę związaną z czynnościami wykonywanymi na rzecz gminy". Czy Spółka ZEC Prudnik będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT od kwoty brutto 2 000 zł za tonę, co daje kwotę 395 zł czy od kwoty brutto 500 zł, co daje kwotę podatku 93,49 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX