Czy dostawa środków w ramach umowy z gminą na dostawę środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych korzysta ze zwolnienia z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2013 r.

PYTANIE

W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi PKD 8559B (pozostałe formy edukacyjne). Nie jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT. Podpisałam dwie umowy z gminą XXX:

1)

dostawa środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy XXX w ramach realizowanego Programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie XXX (przedmiot zamówienia jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki);

2)

świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowanie w Gminie XXX". (program ten finansowany jest również z budżetu UE w ramach PO Kapitał Ludzki).

Czy dostawa środków w ramach pierwszej umowy korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?

Czy świadczenie usług edukacyjnych określonych w drugiej umowie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access