Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2016 r.

PYTANIE

Czy doręczenie zastępcze w trybie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego jest jednoznaczne z zastosowaniem środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony, co powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia w myśl art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?