Czy dopuszczenie do przedawnienia odsetek od należności cywilnoprawnych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa prowadzi egzekucje należności z tytułu czynszu. Sprawa dotyczy faktur, których termin płatności upłynął w listopadzie 2010 roku. Faktura jest objęta nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2013 roku. Czynności przerywające bieg: umorzenie na bezskuteczność 2013 rok przez komornika. W 2019 roku złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. Należność przedawnia się po 6 latach, a odsetki po 3 latach. W 2016 roku nie zastosowano żadnego środka przerywającego bieg terminu przedawnienia odsetek. Czyli odsetki należne za okres od 2010 r. do 2016 r. przedawniły się. Należność nie przedawniła się.

Czy kwota przedawnionych odsetek podlega dyscyplinie finansów publicznych?

W jaki sposób jednostka powinna odpisać z ksiąg rachunkowych przedawnione odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX