Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalnym jest określenie w umowie zlecenia stawek godzinowych za wykonanie określonych prac?

Wówczas zleceniodawca zleci zleceniobiorcy wykonanie określonych zadań w określonym terminie za określoną stawkę godzinową. Zleceniodawca zakłada wówczas, że dana czynność będzie wykonywana przez określoną liczbę godzin.

Czy w tej sytuacji istnieje prawna możliwość kontroli faktycznej liczby godzin potrzebnych do wykonania zadania? Czy określenie wykonania pracy w określonej ilości godzin za określoną stawkę godzinową nie będzie miało znamion umowy o pracę?

Czy w umowach cywilnoprawnych zlecenia i o dzieło można zastosować zapis: "strony przewidują możliwość wykonania umowy poza miejscem spełnienia świadczenia i w tym celu zleceniobiorca odbędzie podróż służbową. Zwrot kosztów podróży służbowej nastąpi na podstawie przepisów obowiązujących pracowników."? Czy umowa cywilnoprawna może dotyczyć podróży służbowej i czy zapis w takiej formie nie ma znamion umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację