Czy dopuszczalny jest wybór partnera prywatnego i zawarcie z nim umowy partnerstwa publiczno–prywatnego w trybie z wolnej ręki? - OpenLEX

Czy dopuszczalny jest wybór partnera prywatnego i zawarcie z nim umowy partnerstwa publiczno–prywatnego w trybie z wolnej ręki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy możliwy jest wybór partnera prywatnego (spółka komunalna, działająca w normalnych warunkach rynkowych) i zawarcie z nim umowy partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zastosowaniem (art. 4 ust. 1 p.p.p.) trybu p.z.p. zamówienia z wolnej ręki in-house (art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. i nast.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX