Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawieart. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Właściciel nieruchomości zgadza się na przekazanie na rzecz gminy gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi - nieruchomości sąsiedniej.

Podział realizuje wyłącznie poszerzenie drogi. Brak jest miejscowego planu czy decyzji o warunkach zabudowy.

Analogia do art. 93 ust. 2a u.g.n. wskazuje, że przy zastosowaniu tego przepisu byłoby to możliwe. Jednak w przypadku art. 93 ust. 2a u.g.n. mamy do czynienia z decyzją warunkową określającą termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację