Czy dopuszczalne jest złożenie deklaracji i zapłata do ZUS jeszcze w grudniu 2021 r. składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze z wyprzedzeniem za cały 2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne będzie złożenie deklaracji i zapłata do ZUS jeszcze w grudniu 2021 r. składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze (ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotne, fundusz pracy) z wyprzedzeniem za cały 2022 r.? Czy zadeklarowanie, wyliczenie i zapłata ww. składek oznaczać będzie, że za cały 2022 r. składka zdrowotna należna będzie w wysokości zadeklarowanej i zapłaconej w 2021 r.? Jakie są ewentualne ryzyka związane z takim działaniem? Czy konieczne będą korekty zgłoszeń do ZUS uwzględniające, jako faktyczne podstawy wymiaru tej składki, kwoty dochodu podatkowego za poszczególne miesiące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX