Czy dopuszczalne jest zgłaszanie roszczeń do zarządcy drogi przez osoby, które poniosły szkodę w wyniku złego stanu drogi w... - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest zgłaszanie roszczeń do zarządcy drogi przez osoby, które poniosły szkodę w wyniku złego stanu drogi w przypadku, gdy zarządca jest ubezpieczony od wypadków związanych ze złym stanem nawierzchni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miejski zarząd dróg posiada ubezpieczenie od wypadków związanych ze złym stanem nawierzchni. Urząd posiada druki od ubezpieczyciela (zawierające dane specjalnej kategorii). Mieszkaniec wypełnia wniosek w urzędzie, ale urząd przesyła ww. wniosek dalej do ubezpieczyciela i on dalej prowadzi sprawę. Czy takie działanie jest właściwe? Urząd nie potrzebuje tych danych (wystarczy mu informacja, że miał miejsce wypadek, bez danych medycznych). Czy może uznać, że w tym przypadku urząd będzie administratorem tych danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX