Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej faktury korekty za terminowe płatności kwartalnie lub półrocznie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej faktury korekty kwartalnie lub półrocznie za terminowe płatności, w ten sposób, że po obliczeniu kwoty należnej odbiorcy koryguje się jedną wybraną fakturę z okresu kwartalnego lub półrocznego przyznając na określone pozycje rabat w takiej wysokości, aby pokrył kwotę należną odbiorcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access